Dekreu

La Stella D'argento Atreyu is een lieve, sportieve  en gespierde poedel.  Bij het kennismakings bezoek aan Atreyu hebben al onze honden samen enthousiast gespeeld. ( Lou was natuurlijk nog niet loops). Atreyu is een vriendelijke sociale hond die goed met andere honden kan omgaan.